Bærekraft

Hos LauRie er langtidsholdbare produkter en hjørnestein, og vi er stolte av at våre produkter har vært essensielle i mange kvinners garderober i en årrekke allerede. For oss betyr dette at både kvalitet og design er verdt å verne om, og at vi skaper mindre klesavfall - noe miljøet vinner på. Vårt mål er at minimum 60 % av LauRies kleskolleksjon ikke skal være sesongbestemt, slik at klærne kan brukes igjen og igjen.

Fokus på langvarige relasjoner

Nære og langvarige relasjoner er viktige for oss. Vi tror at en åpen og ærlig dialog med alle involverte parter kan forhindre mange unødvendige problemer i å oppstå. Produksjonen hos få, men dedikerte og dyktige fabrikker i Europa betyr både at vi kan reagere raskt (noe som er essensielt hvis et dag-til-dag lagerprogram skal være mulig), og at vi bygger sterke relasjoner med alle involverte parter i hele produksjonskjeden. Færre feil i den daglige kommunikasjonen mellom mennesker betyr bedre produkter, og skaper plass til både innovasjon og kreativ utfoldelse.

Utover å produsere langtidsholdbare produkter, støtter vi flere viktige merkesaker. Vi har blant annet sluttet oss til FN's Global Compact - verdens største initiativ innen virksomheters samfunnsansvar, som kjemper for å fremme menneske- og arbeidsrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Vi jobber også tett med Business Social Compliance Initiative (BSCI), hvor vi etterstreber en forbedring av menneske- og arbeidsrettigheter i vår egen klesproduksjon.

It’s got to feel right – i dag – i morgen – og i fremtiden