Retningslinjer for personvern

I det følgende redegjøres det for hvordan LauRie bruker den personlige informasjonen du etterlater deg og/eller avgir når du besøker vår nettside og bruker de forskjellige tjenestene på nettsiden.

Innsamling av personlige opplysninger

Du vil alltid bli informert før innsamling av personlige opplysninger om deg. Den personlige informasjonen vi samler inn kan for eksempel omfatte ditt navn, din e-postadresse, din privatadresse og lignende identifiserende informasjon.

Bruk av personopplysninger

Personopplysninger samles inn og brukes i forbindelse med:


Gjennomføring av ordre i vår nettbutikk

Fremsendelse av ordrebekreftelse
Fremsendelse av vare
Reklamasjoner
Returnering


Gjennomføring av betaling i forbindelse med ordre i vår nettbutikk

Betalingsopplysninger i forbindelse med verifisering og gjennomføring av betaling Returnering
Opplysninger sendes kryptert og i overensstemmelse med bransjestandarder


Profil eller brukerkonto

Administrasjon av profil eller brukerkonto


Nyhetsbrev

Fremsendelse av nyhetsbrev


Markedsføring, invitasjoner til arrangementer osv.

Markedsføring av våre produkter
Spesialtilbud
Invitasjoner, informasjon osv. om arrangementer, forhåndssalg, osv.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte bruk kun finner sted hvis du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke, med mindre loven tillater oss å kontakte deg uten at du gir ditt samtykke først.

Dine opplysninger blir slettet når vi ikke lenger har behov for dem til oppfyllelsen av et eller flere av ovennevnte formål. Opplysningene kan bli behandlet og oppbevart lengre i anonymisert form.

Vi gir ikke opplysningene dine videre til noen tredjepart.

Cookies

Vi bruker cookies på vår nettside. Du kan lese mer om bruken av cookies i våre Retningslinjer for Cookies, som du kan finne her

Sikkerhet

Vi har implementert sikkerhetstiltak for å sikre at våre interne prosedyrer oppfyller våre høye sikkerhetsstandarder. Vi bestreber oss på best mulig å beskytte kvaliteten og integriteten til dine personlige opplysninger.

Tilgang til dine personlige opplysninger

Du har rett til å få innsikt i de opplysningene vi behandler om deg, med visse lovbestemte unntak. Du har også rett til å gjøre innsigelser mot innsamlingen og mot den videre behandlingen av dine personlige opplysninger. Du har dessuten rett til å få korrigert dine personlige opplysninger hvis dette er nødvendig.

Lenker til andre nettsteder

Vår nettside kan inneholde lenker til andre nettsteder eller til integrerte sites. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på andre selskapers nettsteder eller deres praksis i forbindelse med innsamling av personlige opplysninger. Når du besøker andre nettsider oppfordres du til å lese innehavernes retningslinjer med hensyn til beskyttelse av personlige opplysninger og andre relevante retningslinjer.

Endring av opplysninger eller avmelding av tjenester

Hvis du ønsker at vi oppdaterer, endrer eller sletter personlige opplysninger som vi har registrert om deg, eller ikke ønsker å motta flere meddelelser fra oss, eller hvis du har spørsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelsen til oss på kundeservice@laurie.no eller på telefon 23 96 01 83. Du kan også skrive til oss på følgende adresse:

LauRie Norge A/S
Postboks 19
4855 Froland

Sist oppdatert: 02.06.17